TEŞKİLAT


Kurucular

TARIM-İŞ Sendikası 6 Mayıs 1961 tarihinde isimleri ve işyerleri aşağıda belirtilen kişilerce kuruldu. 10 Mayıs 1961 günü toplanan İdare Heyeti, "vazife taksimi" yaparak kurucuların görevlerini belirledi.

1.
Kamil Yıldırım Devlet Üretme Çiftlikleri Başkan
2.
A.Rıza Özdemir Atatürk Orman Çiftliği Başkan Vekili
3.
Ahmet Aydın 19 Mayıs Hipodromu Başkan Vekili
4.
Ahmet Salepçi Devlet Üretme Çiftlikleri G.Sekreter
5.
Kemalettin Gülcemal Atatürk Orman Çiftliği Veznedar
6.
Veli Karagöz Devlet Üretme Çiftlikleri Murakıp Üye
7.
Fazıl Çorapçı Devlet Üretme Çiftlikleri Üye
8.
Mehmet Olgun Atatürk Orman Çiftliği Üye
9.
Hasan Yavşan 19 Mayıs Hipodromu Üye
10.
Nazım Aybek Atatürk Orman Çiftliği Üye
11.
Turgay Akyalçın Devlet Üretme Çiftlikleri Muhasip