TEŞKİLAT
Eski Yöneticiler

 

      6 Mayıs 1961 tarihinde kurulan TARIM-İŞ Sendikası, o tarihten bugüne 18'i Olağan, 7'si Olağanüstü olmak üzere toplam 25 Genel Kurul yaptı. Genel Kurullarda gerek yönetim organlarının adında, gerekse unvanlarda ve seçimle belirlenen yönetici sayısında değişiklik oldu. Örneğin kuruluşu izleyen ilk yıllarda 11 kişiden oluşan bir İdare Heyeti vardı. Bu organın adı zaman içinde Yürütme Kurulu, Genel İcra Kurulu, Yönetim Kurulu olarak değişti. Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Mali Sekreterlik görevleri, farklı isimler altında olsa da kuruluştan bu yana tüm dönemlerde vardı. Başkan Yardımcılığı, yine farklı isimlerle olmak üzere, yalnızca bazı dönemlerde yer aldı. Teşkilatlanma, eğitim ve araştırma sekreterlikleri ise, unvanı en fazla değişenlerdi. Örneğin 1966 yılında bu unvanı taşıyan bir sekreterlik yokken, 1979 yılında hem Teşkilatlandırma, hem Araştırma, hem de Eğitim ve Mevzuat Sekreterliği vardı; 1983 yılında Araştırma Sekreterliği kaldırıldı, teşkilatlanma ve eğitim görevleri ise tek bir Sekreterlikte birleştirildi; 1986'dan itibaren ise Teşkilatlandırma Sekreterliği ve Eğitim ve Araştırma Sekreterliği oluşturuldu. Bu nedenle, aşağıdaki listede, aynı görev için kullanılan farklı unvanlar, geçerli oldukları tarihlerle birlikte belirtilmektedir. 21 Mart 2009 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul'da, 18.Genel Kurul'dan itibaren geçerli olmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 5'ten 3'e indirilmiştir.

     22 Ağustos 1966'dan 15 Eylül 1966 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'a kadarki dönemde Sendika bir Müteşebbis Heyet tarafından yönetildi. Beş kişiden oluşan Müteşebbis Heyette şu kişiler yer aldı: Latif Şah, Şükrü Deşik, Mehmet Akgün, Selahattin Gezer, Raci Soyyılmaz.

BAŞKAN / GENEL BAŞKAN

Kamil Yıldırım 1961 - 1966
Binali Yağışan 1966 - 1978
M.Zeynel Irmak 1978 - 1987
Gazanfer Akçin 1987 - 1988
Sabri Özdeş 1989 - 1998
Bedrettin Kaykaç 1998 - 2015
İlhami POLAT 2015 - ...

BAŞKAN VEKİLİ / GENEL BAŞKAN YARDIMCISI / İKİNCİ BAŞKAN

Ali Rıza Özdemir 1961 - 1964
Ahmet Aydın 1961 - 1961
Binali Yağışan 1966 - 1966
Şükrü Deşik 1966 - 1968
Cevat Gümrükçü 1977 - 1979
Mehmet Ulaş 1979 - 1986

GENEL SEKRETER

Ahmet Salepçi 1961 - 1962
Mehmet Olgun 1962 - 1962
Ahmet Erol 1962 - 1964
Ali Rıza Özdemir 1964 - 1966
Halil Yiğit 1966 - 1966
Ali Rıza Özdemir 1966 - 1972
Mahmut Telli 1973 - 1982
Erol Dorum 1982 - 1983
Mahmut Telli 1983 - 1986
Gazanfer Akçin 1986 - 1987
Sabri Özdeş 1987 - 1989
Mehmet Ceylan 1989 - 1992
Zeki Kara 1992 - 1995
Baki Başdemir 1995 - 1999
İ.Sabri Keskin 1999 - 2006
Mustafa Çardakçı 2007 - 2015
Receb KOCAPİÇAK 2015 - ...

GENEL SEKRETER YARDIMCISI
İbrahim Ahi 1966 - 1968

MUHASİP / GENEL MUHASİP / GENEL SAYMAN / MALİ SEKRETER / GENEL MALİ SEKRETER
Turgay Akyalçın 1961 - 1961
Mehmet Olgun 1961 - 1962
Hidayet Yılanlı 1962 - 1964
Ahmet Erol 1964 - 1966
Necmettin Ertaş 1966 - 1966
Raci Soyyılmaz 1966 - 1967
M.Yaşar Nakışçı 1967 - 1978
Maşallah Eken 1978 - 1986
Sabri Özdeş 1986 - 1987
Zeki Kutlu 1987 - 1992
İbrahim Köksal 1992 - 2003
Ziya Elmas 2003 - 2007
Bekir Şevki Yılmaz 2007 - 2011
Ilhami Polat 2011 - 2015
İbrahim ÖZKESKİN 2015 - ...

 

GENEL ARAŞTIRMA SEKRETERİ (1977-1982) / GENEL ARAŞTIRMA VE
TOPLU SÖZLEŞME SEKRETERİ (1982-1983)


İbrahim Aşçı 1977 - 1977
Salih Kurumlu 1978 - 1982
Ahmet Ülkümen 1982 - 1983

TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ (1968-1977)
GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ (1977-1983)
GENEL TEŞKİLATLANMA VE EĞİTİM SEKRETERİ (1983-1986)
GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ (1986-2011)


Selahattin Gezer 1968 - 1979
S.Ahmet Gündüzalp 1979 - 1982
Celal Çetin 1983 - 1986
Mehmet Ersen 1986 - 1989
Yusuf Mabo 1989 - 1991
Muzaffer Çakmak 1991 - 1995
Emin Şener 1995 - 2003
Mustafa Demir 2003 - 2007
İlhami Polat 2007 - 2011

GENEL EĞİTİM VE MEVZUAT SEKRETERİ (1968-1983)
GENEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEKRETERİ (1986-2011)


İbrahim Ahi 1968 - 1970
Abdullah Deste 1970 - 1976
Celal Çetin 1977 - 1983
Zeki Kutlu 1986 - 1987
Mehmet Ceylan 1987 - 1989
Mustafa Yaprak 1989 - 1999
Mustafa Çardakçı 1999 - 2007
Ali Dalkılıç 2007 - 2011