HUKUK


Açıklamalar

*** Özelleştirme nedeniyle başka kurumlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na gelen ve 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan kişilerle ilgili olarak, sendika üyesi olabilmeleri amacıyla, 4/C maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle, Sendikamızca bir dava açılmış olup, Bu dava Ankara 17. İş Mahkemesinde görülecektir

Dava dilekçesi örneği için lütfen tıklayınız!....

17. İş Mahkemesinin 2008/352 esas sayılı dosyası ile görülen dava mahkemece 05.01.2009 günlü kararla reddedilmiş, bu kararın temyizi üzerine de, Yargıtay 9.hukuk Dairesinin 23.07.2009 günlü ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.

Karar ve ilam için tıklayınız!....

*** Yalova Atatürk Tarım İşletmesinin, özelleştirme kapsamına alınması ile ilgili Başbakanlık Özelleştirme Kurulu kararına karşı, Sendikamızca Bursa İdare Mahkemesi nezdinde yürürlüğün durdurulması taleple iptal davası açılmıştır.

Dava dilekçesi örneği için lütfen tıklayınız!....

*** Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bazı işyerlerinde yapılan seyyar görevler için ödenen seyyar görev tazminatından yemek parası ödenmemesine karşılık Sendikamızca Ankara 5. İş Mahkemesinde açılan davalar, seyyar görev tazminatından, yemek parası kesilemeyeceği, yapılan kesintilerin tahsiline şeklinde kesin kararla sonuçlanmıştır.

Kararın örneği için lütfen tıklayınız!....

*** 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra, işçilere 6772 sayılı yasa gereğince yapılan İLAVE TEDİYELERDEN sigorta primi kesintisi yapılmaya başlanmıştır.

Bu kesintinin yasal olmadığı ve iadesi gerektiği yönünde Kırıkkale İl Tarım Müdürlüğü işyeri temsilcisi Zehra DEMİR adına, Kırıkkale İş Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Dava dilekçesi örneği için lütfen tıklayınız!....

*** Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödeme yapılmasına dair kanun ve devamında yapılan düzenlemeler gereğince, yeniden hazırlanan listeler yayınlanmış bulunmaktadır. Bu listelerde ismi geçemeyen veya listede ismi bulunmasına rağmen ödenmesi gereken miktarın düşük olduğunu görenlerin o dönemlerde çalıştığı işyeri/işyerleri Müdürlükleri'ne ve bulunduğu il'in SGK Müdürlüğüne vermesi gereken dilekçeler aşağıda örnek olarak verilmiştir.

İş/İşyerleri Müdürlükleri'ne verilmesi gereken dilekçe örneği için tıklayınız!....

SGK İl Müdürlüğü'ne verilmesi gereken dilekçe örneği için tıklayınız!....