BASIN


Yayınlar


İklim Değişikliği ve Tarım Dünyasının Geleceği

Yayın Tarihi : Haziran 2022

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
- KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ KISA BİLGİLENDİRME VE
KIDEM TAZMİNATI FONU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
- ARABULUCULUK SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE
SİSTEMİN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER

Av.Uysal UĞURLU
Yayın Tarihi : Nisan 2016


Tarım İşçisinin Hizmetinde 50 Yıl

Yayın Tarihi : Haziran 2011

Türkiye'de Gezici ve Geçici Kadın
Tarım İşçilerinin Çalışma ve
Yaşam Koşulları ve Sorunları

Prof. Dr. Nurettin Yıldırak
Doç. Dr. Bülent Gülçubuk
Doç. Dr Emine Olhan
Yrd. Doç. Dr. Sema Gün
Arş. Gör. Mehmet Kılıç

Yayın No: 2003/4
 

Tarımda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
184 Sayılı ILO Sözleşmesi ve
192 Sayılı Tasviye Kararı
Yayın No: 2003/3
 


Demokratik Mücadelemiz
Basın Bildirileri
Açıklamalar
Konuşmalar
Makaleler
Yayın No: 2003/2
Tarım-İş Aylık Yayın Organı
Tarım-İş Gazetesi