HABERLER

Değerli üyeler,

2018-07-24

Geride bıraktığımız 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında ülkemizde bakanlıklar nezdinde yapısal dönüşümler yaşanmaya başlanmış, ve bu durumdan yanlış bilgilerle kendilerine pay çıkartmaya çalışan, sizleri aldatmaya yönelik girişimlerde bulunan kişilere karşı dikkatli olmamız gerektiği gerçeği hasıl olmuştur.
Aşağıda yer alan KHK'ların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Tarım Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatına Bakanlıkların birleşmesi nedeniyle bazı ilaveler yapılmıştır. Düne kadar Orman Bakanlığı bünyesinde olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlükleri gibi bazı müdürlükler Tarım Bakanlığı Merkez Teşkilatı bünyesine alınmıştır.
Öz orman İş Sendikasının örgütlü olduğu asıl büyük kuruluş olan Orman Genel Müdürlüğü ise 15 Temmuz 2018 Tarihli 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 333 ve devamı maddelerinde "Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasını, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektedir."
Yukarıda zikredilen kararnamenin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi Orman Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü gibi kuruluşlar Tarım Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak faaliyetlerine devam etmeleri kararlaştırılmıştır. Örgütlenme konusunda bu kuruluşlarda ki üyelerin farklı bir sendikayı seçmemeleri dışında herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir.
Burada, Ekte'ki kararname örnekleri incelendiğinde bu durumun iddia edilenin tam tersine Öz Orman İş'e üye kaybettireceği anlaşılmaktadır. Öz Orman İş Sendikasının her zaman yaptığı gibi üyelerimiz üzerinde yalan haberler doğrultusunda algı yaratmaya çalıştığı aşikardır.
Tarım-İş sendikası olarak bizler mesaimizi üyelerimizin menfaati yönünde harcamaktan yanayız. Sermayesi ve sendikal anlayışı yalan üzerine kurulu yapılara cevap yetiştirerek boşa harcayacak bir zaman dilimimiz bulunmamaktadır. 57 yıldır tarım işçisine kazandırdıklarıyla sizlerin en büyük örgütlü gücü olan Tarım-İş Sendikası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gerçekler ve başarılar üzerinden sendikal hayatta iz bırakmaya devam edecektir.
Saygılarımızla


İlgili kararnameler;