HABERLER

TARIM-İŞ SENDİKASI BURSA ŞUBE GENEL KURUL İLANI

2018-02-12

TARIM-İŞ SENDİKASI BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Bursa Şubesinin aşağıda yazılı gündemli 11. Olağan Genel Kurulu 10 MART 2018 Cumartesi günü Saat: 10.00'da BBB Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri, Osmangazi / BURSA adresinde toplanacak ve aşağıdaki gündemi müzakere ederek çalışmalarını tamamlayacaktır. Toplantı 1 gün sürecektir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 17 Mart 2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Sendikamız Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği hükümleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

TARIM-İŞ SENDİKASI
BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
GÜNDEM............................................................................................:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Heyetinin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu,
4. Zorunlu Organlara Aday Olacakların Müracaatlarının Divanca Kabulü,
5. Konukların Konuşması,
6. Raporların Müzakeresi
7. Kurulların İbrası
8. Seçimler:
a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
d) Üst Kurul (Genel Merkez) Delegelerinin Seçimi,
9. Kapanış.