HABERLER

TARIM-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBE GENEL KURUL İLANI

2017-10-02

TARIM-İŞ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası İstanbul Şubesinin aşağıda yazılı gündemli 11. Olağan Genel Kurulu 22 EKİM 2017 günü Saat: 09.30' da TITANIC BUSINESS HOTEL Karina II Toplantı Salonu Kaptan-ı Derya Caddesi Orta Mahalle No: 37 - KARTAL / İSTANBUL adresinde toplanacak ve aşağıdaki gündemi müzakere ederek çalışmalarını tamamlayacaktır. Toplantı 1 gün sürecektir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantı 29 EKİM 2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Sendikamız Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği hükümleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

TARIM-İŞ SENDİKASI
İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
GÜNDEM............................................................................................:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Heyetinin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu,
4. Zorunlu Organlara Aday Olacakların Müracaatlarının Divanca Kabulü,
5. Konukların Konuşması,
6. Raporların Müzakeresi
7. Kurulların İbrası
8. Seçimler:
  a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  d) Üst Kurul (Genel Merkez) Delegelerinin Seçimi,
9. Kapanış.