HABERLER

ADALETSİZ GELİR VERGİSİ UYGULAMASINI KABUL ETMİYORUZ

2017-09-29

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami POLAT, yapmış olduğu yazılı açıklamayla, son günlerde gündemi tutan adaletsiz gelir vergisi dağılımının ülkemizin her kesimini zora sokacağını, ve bu yanlıştan biran evvel dönülmesi gerektiğini vurgulayan açıklaması şöyle;
Türkiye’de gelir vergisinin büyük bölümü çalışanlar tarafından ödenmektedir. Büyük şirketler, avukatlar, doktorlar, konfeksiyoncular ve daha bir çok ticaret erbabı patronlar, asgari ücretliden az gelir beyan edip neredeyse vergi ödemezken, ücretli çalışanlar adeta vergi rekortmenliğine koşmaktadır.
Üyelerimizden de bize bu adaletsizliğe ilişkin çok sayıda haklı şikayetler gelmektedir. Toplu iş sözleşmesiyle uzun müzakereler ve mücadeleler sonucu almış olduğumuz artışlar, çok geçmeden vergi dilimleri arasındaki uçurumlar nedeniyle kısa sürede erimekte, yılın ilk ayında ele geçen ücret ile, yılın son aylarında ele geçen ücret arasında büyük fark oluşmaktadır.
Tarım-İş Sendikası gelir vergisindeki bu adaletsizliği, her vesileyle ve her platformda bugüne kadar dile getirmiş, ayrıca üst kuruluşumuz Türk-İş’e de bu adaletsizliğin giderilmesi için Hükümet nezdinde girişimlerde bulunulması talebini iletmiştir. Üst örgütümüz şimdiye kadar hükümetle bu konuda gerek mektupla ve gerekse bizzat görüşerek vergi adaletsizliğinin giderilmesini ısrarlı bir şekilde talep etmiştir.
28 Eylül 2017 Perşembe günü Türk-İş Genel Başkanımız Ergün ATALAY, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığına gelir vergisi tarifesinde ki değişiklikle ilgili mektup yazarak işçiler üzerindeki vergi baskısı, ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27’ye yükseltilmesi nedeniyle artmıştır. 2018 yılında yüzde 27 olan üçüncü dilimin yüzde 30'a yükseltilmek istenmesi çalışanları daha da mağdur edeceğinin altını çizmiştir.
Tüm teşkilatımızdan ve üyelerimizden isteğimiz, Ankara'da gerek Konfederasyonumuzda, gerekse Sendikamızın girişimlerine desteklerini sürdürmeleridir.

Genel Başkan
İlhami POLAT