HABERLER

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

2017-05-08

14 Nisan 2017 tarihinde başlayan toplu sözleşme müzakerelerinde 2. Görüşme 8 Mayıs 2017 günü Tarım-İş Sendikası Genel Merkezinde yapıldı.
Bugüne kadar gerçekleştirilen iki oturumda toplu iş sözleşmesinin karşılıklı olarak değişiklik teklifi getirilmeyen ve aşağıda sıralanan idari maddeleri üzerinde mutabakat sağlandı.
Devam eden müzakerelerin 3. görüşmesinin 31 Mayıs 2017 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

KABUL EDİLEN MADDELER
MADDE 7- İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8- İŞYERLERİNDE SENDİKA İÇİN ODA TAHSİSİ
MADDE 9- SENDİKA AİDATLARI
MADDE 10- İŞYERİ İLAN TAHTASI
MADDE 11- SENDİKANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 12- SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ
MADDE 13- SENDİKA TEMSİLCİ VE YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI
MADDE 14- SENDİKAL İZİNLER
MADDE 15- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ VE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ
MADDE 16- İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞEKİLLERİ
MADDE 17- İŞÇİLERİN İŞE ALINMALARI
MADDE 18- ÖNCELİKLİ İŞÇİ ALINMASI
MADDE 19- DENEME SÜRESİ
MADDE 20- TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ
MADDE 21- İHALELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER
MADDE 22- MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN İŞE ALINMALARI
MADDE 23- ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRILMASI
MADDE 24- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA
MADDE 25- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 26- İŞİN SON BULMASI VE İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI
MADDE 27- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ VE DİNLENME
MADDE 28- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAK HALLER
MADDE 29- FAZLA ÇALIŞMALAR
MADDE 30- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ
MADDE 31- HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE RESMİ TATİL GÜNÜ İLE CUMARTESİ ÇALIŞMALARINDA İŞÇİLERE VERİLECEK ÜCRET
MADDE 33- İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
MADDE 35- HARCIRAH VE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI
MADDE 46- KREŞ
MADDE 47- TÜKETİM KOOPERATİFLERİ
MADDE 48- SALON- ARAÇ VE GEREÇ
MADDE 49- DİNLENME KAMPLARINDAN YARARLANMA
MADDE 51- YATI ŞARTLARI
MADDE 52- DIŞ ÜLKELERDEKİ ÇALIŞMALARDAN YARARLANMA
MADDE 53- TALTİF VE MÜKÂFATLANDIRMA
MADDE 54- İHBAR ÖNELİ VE TAZMİNAT
MADDE 55- KIDEM TAZMİNATI