HABERLER

TARIM-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBE GENEL KURUL İLANI

2017-04-24

TARIM-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞl'NDAN
Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Ankara Şubesinin aşağıda yazılı gündemli 11. Olağan Genel Kurulu 20 MAYIS 2017 günü Saat: 09.00' da Gür Kent Hotel ADRESİNDE toplanacak ve aşağıdaki gündemi müzakere ederek çalışmalarını tamamlayacaktır. Toplantı 1 gün sürecektir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ,27.05.2017 Cumartesi günü aynı yerde, saat 9:00'da toplanacaktır.
Şube Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündeme göre yapılacağı hususu 6356 Sayılı Sendikalar Yasası, Ana Tüzük ve Seçim Yönetmeliği hükümleri uyarınca İlanen duyurulur.

b>TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

GÜNDEM............................................................................................:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Heyetinin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu,
4. Zorunlu Organlara Aday Olacakların Müracaatlarının Divanca Kabulü,
5. Konukların Konuşması,
6. Raporların Müzakeresi
7. Kurulların İbrası
8. Dilek ve Temenniler
9. Seçimler:
  a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  d) Üst Kurul (Genel Merkez) Delegelerinin Seçimi,
10. Kapanış.