HABERLER

TARIM-İŞ SENDİKASI KONYA ŞUBE GENEL KURUL İLANI

2017-04-06

TARIM-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞl'NDAN

Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Konya Şubesinin aşağıda yazılı gündemli 11. Olağan Genel Kurulu 30 NİSAN 2017 günü Saat: 09.30' da Nalçacacı Caddesi - KONYA adresinde bulunan Özkaymak Otel Toplantı Salonunda toplanacak ve aşağıdaki gündemi müzakere ederek çalışmalarını tamamlayacaktır. Toplantı 1 gün sürecektir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantı 07 MAYIS 2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sedikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa’sı, Sendikamız Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği hükümleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

GÜNDEM............................................................................................:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Heyetinin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu,
4. Zorunlu Organlara Aday Olacakların Müracaatlarının Divanca Kabulü,
5. Konukların Konuşması,
6. Raporların Müzakeresi
7. Kurulların İbrası
8. Seçimler:
  a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  d) Üst Kurul (Genel Merkez) Delegelerinin Seçimi,
9. Kapanış.