HABERLER

TARIM-İŞ SENDİKASI ANTALYA ŞUBE GENEL KURUL İLANI

2017-03-06

TARIM-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞl'NDAN

Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası ANTALYA Şubesinin yeni açılmış olması nedeniyle zorunlu organlara seçim ve aşağıda yazılı gündemli 1. Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2017 günü Saat: 09.00'da Porto Bello Hotel Pamfilya III Toplantı Salonu Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı 1. Sokak - KONYAALTI / ANTALYA adresinde toplanacak ve aşağıdaki gündemi müzakere ederek çalışmalarını tamamlayacaktır. Toplantı 1 gün sürecektir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantı 01 Nisan 2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sedikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa’sı, Sendikamız Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği hükümleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

GÜNDEM............................................................................................:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Heyetinin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu,
4. Zorunlu Organlara Aday Olacakların Müracaatlarının Divanca Kabulü,
5. Konukların Konuşması,
6. Dilek ve Temenniler
7. Seçimler:
  a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  d) Üst Kurul (Genel Merkez) Delegelerinin Seçimi,
8. Kapanış.