HABERLER

Senelik İznin Kullanımına dair İş Kanunundaki yeni düzenleme

2016-05-04

Yıllık ücretli izinlerin kullanımına ilişkin olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 56.Maddesinin 3.fıkrasını değiştirerek " tarafların anlaşması halinde yıllık ücretli iznin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere, kalan bölümünün birer gün olarak ta kullanılmasına imkan sağlayan" 6704 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir.
Zikredilen torba yasanın ilgili maddesi ile, 4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinin son düzenlemesi eklerini aşağıda bulabilirsiniz.