HABERLER

TARIM-İŞ SENDİKASI ERZURUM ŞUBE GENEL KURUL İLANI

2021-09-14

TARIM-İŞ SENDİKASI ERZURUM ŞUBE BAŞKANLIĞl'NDAN
Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası Erzurum Şubesinin aşağıda yazılı gündemli 2. Olağan Genel Kurulu 19 EKİM 2021 SALI günü Saat: 09.30' da Palandöken Kayak merkezi Palandöken/ERZURUM adresinde bulunan Palan Otel Toplantı Salonunda toplanacak ve aşağıdaki gündemi müzakere ederek çalışmalarını tamamlayacaktır. Toplantı 1 gün sürecektir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, İkinci toplantı 26 EKİM 2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa'sı, Sendikamız Ana Tüzüğü, Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği hükümleri gereğince ilgililere ilanen duyurulur.

TARIM-İŞ SENDİKASI ERZURUM ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM............................................................................................:
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Heyetinin Teşekkülü
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Zorunlu Organlara Aday Olacakların Müracaatlarının Divanca Kabulü,
5. Konukların Konuşması,
6. Raporların Müzakeresi
7. Kurulların İbrası
8. Seçimler:
  a) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  b) Şube Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  c) Şube Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
  d) Üst Kurul (Genel Merkez) Delegelerinin Seçimi,
9. Kapanış.