HABERLER

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN...

2021-03-08

8 Mart, bundan yüzelli yıl önce Amerika'nın New York kentinde kadın işçilerin mücadelesi anısına kabul edilen bir gündür. 1857'de tekstil işçisi kadınların kötü çalışma koşullarına karşı başkaldırıları ve 1908'de bu taleplere oy hakkı dahil yenilerini ekleyerek yaptıkları yürüyüş çok sayıda kadın işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış, ancak hiç unutulmamıştır. 100 yıla yakın bir süredir dünyada kadın işçilerin mücadelesinin yükseltildiği özel bir gün vardır. Birleşmiş Milletler de 1975 yılından itibaren 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamaktadır.
8 Mart, kadın işçilerin en temel hakları için verdikleri onurlu mücadeleden doğmuştur. Elbette pek çok ülkede koşullar 1800'lü yıllardakinden farklıdır ve gerek işçi haklarına gerekse kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasına ilişkin yasalar çıkarılmıştır. Kazanılan haklar ülkelere göre büyük farklılık göstermekte ve gerçek hayatta hedefe ulaşılması için daha çok yol kat edilmesi gerekmektedir.
Günümüzde kadınlar hala töre cinayetlerine kurban gidebilmekte, şiddetin hedefi olabilmekte, toplumsal hayatın dışında tutulabilmektedir. Çalışabilir nüfus içinde her 4 kadından yalnızca 1'i çalışma hayatına girebilmektedir. Bu kadınların da önemli bir bölümü ücretsiz aile işçisi durumundadır. Toplam 5,6 milyon çalışan kadının 2,5 milyonu tarım sektöründedir. Ücretli, yevmiyeli, işveren, kendi hesabına ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışan bu kadınların % 99'u sosyal güvenlik sistemi dışındadır. Kadınların çalışma hayatına katılmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yetersizdir. Nüfusun yarısını kadınlar oluşturur, ancak Meclis'e ve yerel yönetimlere seçilebilen kadın sayısı son derece azdır.
Kadınlar sorunları omuzlamada da, daha iyi bir yaşam için verilecek mücadelede de kendi paylarına düşeni yapmaya hazırdır. Yeter ki, paylarına düşenden daha fazlası üzerlerine yıkılmasın ve mücadelede yalnız kalmasın.
Sorunların aşıldığı, herkesin çalışacak bir işe, daha geniş hak ve özgürlüklere sahip olduğu, ayrımcılığın son bulduğu bir dünya için kadın-erkek ortak mücadelenin gerektiğini hatırlatarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.

TARIM-İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU