HABERLER

SÜREKLİ İŞÇİLERİN (696 SAYILI KHK) İŞ KOLU DEĞİŞİKLİĞİ

2020-10-01

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23'üncü maddesi ile Bakanlığımız işçi kadrolarına geçirilen personelin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakanlığımız işyerinin bağlı bulunduğu 01 - Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş koluna giriş bildirgeleri verilecektir. (Bu işlemin 01.11.2020 tarihinden önce yapılması gerekmektedir.)