HABERLER

TÜRK HUKUKUNDA SENDİKAL HAKLAR SEMPOZYUMU

2019-01-14

Türk-İş Konfederasyonu ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle 14 Ocak 2019 tarihinde, Ankara'da Anadolu Hotels Downtown otelinde "Türk Hukukunda Sendikal Haklar" konulu sempozyuma Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Yönetim Kurulu, Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız İlhami Polat, Ankara Şube Başkanımız Sezaittin Aka ve sendikamızın ilgili birimlerinden uzmanlar, Türk-İş'e bağlı sendikaların başkanları, yönetim kurulları, ve uzmanların yanı sıra ilgili kurum ve üniversitelerden çok sayıda katılımcıyla başlamıştır.

Sempozyum, sendikal örgütlenme, örgütlenmede yaşanan sıkıntılar, örgütlenme önündeki engeller, toplu iş sözleşmesi hakkı, yetki kavramı ve buna ilişkin uyuşmazlıklar gibi temel konular sendikal hak kapsamınca ele alınacak olup, bu konular da ki hem pozitif düzenlemeler hem de yargı kararlarının incelenmesiyle devam edecektir.