Başkanın Mesajı

Değerli emekçi kardeşlerim,

 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı İşyerlerini kapsayan 17. dönem toplu iş sözleşmemizi, Bakanlığımız  ve işveren sendikası TÜHİS ile 14 Ağustos 2017 tarihinde akdetmiş bulunuyoruz. Toplu iş sözleşmemiz Bakanlığımızda görev yapan üyelerimize geçmişte olmayan haklar kazandırdığı gibi ücretlerde de kayda değer bir oranda artış getirdi. Toplu iş sözleşmemizdeki tüm değişikliklerden burada söz etmem elbette mümkün değil ancak yeni kazandığımız bazı haklar ve artışlardan da söz etmem gerekiyor.


Malum olduğu üzere yıllardır mevsimlik işçilerimiz dönemler halinde iş başına çağırılarak Bakanlığımızın en yoğun iş dönemlerinde hizmet vermektedirler. Ancak ne yazık ki bu yoğun dönemlerin cefasını çeken arkadaşlarımız, kanunen getirilmiş 5 ay 29 günlük süreden fazla hizmetini devam ettirememekte. Bu sorun yalnızca Sendikamızın faaliyet gösterdiği işkoluna özgü bir sorun olmadığından bizlerde bilhassa Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ düzeyinde girişimlerde bulunarak bu süre sınırlaması mağduriyetini gidermek için çaba harcıyoruz. Son düzenlenen Türk-İş Başkanlar Kurulunda da hem mevsimlik tarım işçilerinin çalışma süreleriyle ilgili sorun, hem tarım sektöründe çalışan işçilerimizin sorunları, hem de çalışma hayatına ilişkin güncel sorunlar istişare edilerek, akabinde Çankaya köşkünde Başbakana yaptığımız ziyaret esnasında dile getirilmiş ve çözüm beklentilerimiz vurgulanmıştır. Bizler yapacağımız budur diyerek mevsimlik işçilerimizi bir kenara bırakmak yerine, toplu iş sözleşmemiz ile neler yapabileceğimizi de değerlendiriyoruz.


İmzalanan toplu iş sözleşmemizle mevsimlik üyelerimiz özlük hakları bakımından önemli kazanımlar elde etti. Bu kazanımlardan en önemlisi, yeni kazandığımız bir hak olarak, mevsimlik çalışan üyelerimizin kademe ilerlemesidir. Bundan sonra mevsimlik olarak çalışan üyelerimiz de daimi üyelerimiz gibi kademe terfiisi alabilecek ve ücret skalasında her bir tam yıl hizmetleri karşılığında kademe artışı kazanacaklar. Bir diğer deyişle, bir mevsimlik işçimiz 01.01.2017 tarihi itibariyle Bakanlığımıza toplam kaç yıl hizmet vermişse o kadar kademe üzerinden ücretini alacak. Önümüzdeki günlerde ödenecek olan toplu iş sözleşmesi ücret farkları da bu kademe artışı dikkate alınarak 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde hesaplanacaktır.


Toplu iş sözleşmemiz, sadece mevsimlik işçilerimiz için değil tüm üyelerimiz için de önemli kazanımları beraberinde getirdi. Bu kazanımların başında da Ağır Hizmet, Tehlike ve Sorumluluk Priminde kazandığımız artış geliyor. Geçtiğimiz dönem %11 olarak çalışılan günler için ödenen prim, bundan sonra %13 oranında ve akdi tatil olan cumartesi günleri için de ödenecek. Prim oranında kazanılan %2 oranındaki artışa ayda 4 veya 5 günün daha eklenmesi ücretlerimizde kayda değer bir artış sağlamıştır. Bu artışla ağır hizmet priminde %4’ün üzerinde bir kazanç sağlanmıştır.


17. dönem toplu iş sözleşmemiz beraberinde getirdiği kazanımlarla inşallah ilerleyen dönemlerde de elde edilecek kazanımlara gerekli altyapıyı sağlayacağına ve bizlerinde her geçen gün daha iyisini elde etmek için uğraştığımızı bilmenizi ister,

Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlarım.

                                                                                                                                            
İlhami POLAT